Welkom op het dashboard van de Nationale VerkeersOnVeiligheidsenquête (NVOV), een jaarlijks onderzoek dat wordt uitgevoerd door Vias institute. Via dit dashboard kan u de resultaten raadplegen. Dit dashboard bevat data uit de enquêtes van 2019 tot 2024.

Via deze homepagina is het mogelijk door te klikken naar drie tabbladen:

 • “Inhoud per onderwerp”: Hierin vindt u terug welke gegevens per NVOV onderwerp aan de linkerzijde van de webpagina staan.
 • “Hoe dit dashboard te gebruiken”: Hierin wordt beschreven wat de opties zijn bij elke grafiek en in functie van de informatie waarnaar u op zoek bent, kan u opties aanvinken.
 • “Methodologische noot”: Dit bevat een beschrijving over de dataverzameling en de gegevens die dit dashboard bevat.

Vragen of opmerkingen? Mail naar: nvov@vias.be

We beschrijven hier kort de inhoud per onderwerp:

 • Verplaatsingsgedrag: Dit onderdeel bevat twee vragen;
  • De eerste vraag “Wel eens verplaatst als…” geeft het percentage weer van de Belgische bevolking dat zich in de afgelopen 12 maanden wel eens verplaatste als bijvoorbeeld een voetganger of een autobestuurder. Hierbij kan u een verplaatsingsmodus aanvinken.
  • De tweede vraag “Hoofdverplaatsingswijze” geeft het percentage weer van de Belgische bevolking dat zich in de afgelopen 12 maanden hoofdzakelijk verplaatste als bijvoorbeeld een voetganger of een autobestuurder. Ook hier kan u zelf een verplaatsingsmodus selecteren door deze in de grijze balk aan te vinken.
 • Subjectief onveiligheidsgevoel: In dit onderdeel bevragen we respondenten hoe veilig of onveilig ze zich de afgelopen 12 maanden voelden wanneer ze zich verplaatsten door middel van hun voornaamste vervoerswijze. Dit doen ze door op een schaal van 0 (helemaal niet in gevaar) tot 9 (heel erg in gevaar) een score aan te duiden.
 • Zelfgerapporteerd risicogedrag:
  • Het eerste deel “Met de wagen” bevraagt personen die aangaven zich verplaatst te hebben als autobestuurder en met welke frequentie ze bepaalde risicovolle gedragingen stelden. Ze worden gevraagd om op een schaal van 1 tot 5 aan te duiden of ze dit gedrag nooit (1), minder dan eens per maand maar niet nooit (2), enkele keren per maand (3), enkele keren per week (4) of dagelijks of bijna dagelijks (5) stelden.
  • In het onderdeel “Met de fiets” wordt aan de fietsers gevraagd of zij risicovolle gedragingen stelden en hoe frequent dit was. Hiervoor wordt gevraagd om een cijfer aan te duiden op een schaal van 1 (nooit) tot 5 ((bijna) altijd).
 • Draagvlak maatregelen:
  • In het eerste deel, “Verkeersveiligheid” wordt gevraagd aan respondenten of ze voor, tegen of geen mening hebben met betrekking tot (mogelijke) verkeersveiligheidsmaatregelen.
  • In het tweede deel “Mobiliteit”, wordt deze vraag herhaald voor (mogelijke) mobiliteitsmaatregelen.
 • Pakkans:
  • In het eerste deel “Alcoholcontrole” vragen we autobestuurders of ze in de afgelopen 12 maanden werden tegengehouden door de politie voor een alcoholcontrole. Hierop antwoorden respondenten met “Ja”, “Nee” of “Weet niet/geen antwoord”.
  • In het tweede deel “Drugscontrole” wordt deze vraag herhaald voor autobestuurders met betrekking tot drugscontroles.
 • Boetes:
  • In dit onderdeel vragen we autobestuurders of ze in de afgelopen 12 maanden een boete hebben gekregen voor te snel rijden, het niet dragen van de veiligheidsgordel, GSM gebruik achter het stuur, rijden onder invloed van alcohol en rijden onder invloed van drugs. Hierop antwoorden respondenten met “Ja”, “Nee” of “Weet niet/geen antwoord”.
 • Betrokkenheid bij ongevallen:
  • Het eerste item “Materiële schade” vraagt aan autobestuurders of ze in de afgelopen 12 maanden slachtoffer werden van een verkeersongeval met enkel materiële schade.
  • Het tweede item “Gewonden” peilt naar het slachtofferschap van de autobestuurders bij een verkeersongeval met lichamelijke letsels bij zichzelf en/of bij andere betrokkenen in de afgelopen 12 maanden.

Vragen of opmerkingen? Mail naar: nvov@vias.be

Via de balk links op de website kan u per NVOV onderwerp grafieken opvragen. Per onderwerp is het steeds mogelijk om de gegevens op te vragen voor België in het tabblad “Globaal”, per gewest in het tabblad “Gewest”, of per provincie in het tabblad “Provincie”.

Vias institute organiseert sinds 2012 de jaarlijkse Nationale VerkeersONVeiligheidsenquête bij een representatieve steekproef door middel van een online bevraging. Dit project wordt uitgevoerd in opdracht van de Federale Overheidsdienst Mobiliteit & Vervoer.

De doelgroep is de meerderjarige Belgische bevolking. De steekproef betreft een toevalssteekproef van 6000 respondenten. Er worden gekruiste quota opgelegd voor leeftijdscategorie, geslacht, provincie en urbanisatie. De enquête wordt verricht bij respondenten ouder dan 18 jaar.

Momenteel bevat het dashboard gegevens van de edities 2019 tot 2024. In de nabije toekomst zal dit uitgebreid worden met de data tot 2012. Jaarlijks zullen de meest recente gegevens toegevoegd worden. Opgelet: in de editie van 2024 werd de methodologie vernieuwd waardoor er momenteel geen cijfers beschikbaar zijn voor zelfgerapporteerd risicogedrag.

De cijfers die in de grafieken worden weergegeven, zijn gewogen volgens provincie, geslacht, leeftijdscategorie en urbanisatiegraad van de woonplaats van respondenten. Dit zijn geen ruwe data.

In deze vraag wordt er gepeild naar de transportmiddelen die de respondenten minstens 1 keer gebruikt hebben in de afgelopen 12 maanden.

De antwoordopties variëren minimaal van jaar tot jaar, afhankelijk van nieuwe trends die zich voordoen.

Heeft u zich in de afgelopen 12 maanden op de Belgische wegen verplaatst als … ?

In deze vraag wordt er gepeild naar de transportmiddelen die de respondenten minstens 1 keer gebruikt hebben in de afgelopen 12 maanden.

De antwoordopties variëren minimaal van jaar tot jaar, afhankelijk van nieuwe trends die zich voordoen.

Heeft u zich in de afgelopen 12 maanden op de Belgische wegen verplaatst als … ?

In deze vraag wordt er gepeild naar de transportmiddelen die de respondenten minstens 1 keer gebruikt hebben in de afgelopen 12 maanden.

De antwoordopties variëren minimaal van jaar tot jaar, afhankelijk van nieuwe trends die zich voordoen.

Heeft u zich in de afgelopen 12 maanden op de Belgische wegen verplaatst als … ?

In deze vraag wordt er gepeild naar het type fiets dat respondenten wel eens gebruikten de afgelopen 12 maanden. Opgelet: dit percentage wordt berekend op basis van het aantal respondenten dat aangaf zich verplaatst te hebben met de fiets in de afgelopen 12 maanden.

De antwoordopties variëren minimaal van jaar tot jaar, afhankelijk van nieuwe trends die zich voordoen.

Welk type fiets heeft u het afgelopen jaar gebruikt?

In deze vraag wordt er gepeild naar het type fiets dat respondenten wel eens gebruikten de afgelopen 12 maanden. Opgelet: dit percentage wordt berekend op basis van het aantal respondenten dat aangaf zich verplaatst te hebben met de fiets in de afgelopen 12 maanden.

De antwoordopties variëren minimaal van jaar tot jaar, afhankelijk van nieuwe trends die zich voordoen.

Welk type fiets heeft u het afgelopen jaar gebruikt?

In deze vraag wordt er gepeild naar het type fiets dat respondenten wel eens gebruikten de afgelopen 12 maanden. Opgelet: dit percentage wordt berekend op basis van het aantal respondenten dat aangaf zich verplaatst te hebben met de fiets in de afgelopen 12 maanden.

De antwoordopties variëren minimaal van jaar tot jaar, afhankelijk van nieuwe trends die zich voordoen.

Welk type fiets heeft u het afgelopen jaar gebruikt?

In deze vraag wordt er gepeild naar het type personenwagen dat respondenten wel eens gebruikten de afgelopen 12 maanden. Opgelet: dit percentage wordt berekend op basis van het aantal respondenten dat aangaf zich verplaatst te hebben als autobestuurder in de afgelopen 12 maanden.

De antwoordopties variëren minimaal van jaar tot jaar, afhankelijk van nieuwe trends die zich voordoen.

Welk type auto heeft u het afgelopen jaar gebruikt?

In deze vraag wordt er gepeild naar het type personenwagen dat respondenten wel eens gebruikten de afgelopen 12 maanden. Opgelet: dit percentage wordt berekend op basis van het aantal respondenten dat aangaf zich verplaatst te hebben als autobestuurder in de afgelopen 12 maanden.

De antwoordopties variëren minimaal van jaar tot jaar, afhankelijk van nieuwe trends die zich voordoen.

Welk type auto heeft u het afgelopen jaar gebruikt?

In deze vraag wordt er gepeild naar het type personenwagen dat respondenten wel eens gebruikten de afgelopen 12 maanden. Opgelet: dit percentage wordt berekend op basis van het aantal respondenten dat aangaf zich verplaatst te hebben als autobestuurder in de afgelopen 12 maanden.

De antwoordopties variëren minimaal van jaar tot jaar, afhankelijk van nieuwe trends die zich voordoen.

Welk type auto heeft u het afgelopen jaar gebruikt?

In deze vraag wordt er gepeild naar het type openbaar vervoer dat respondenten wel eens gebruikten de afgelopen 12 maanden. Opgelet: dit percentage wordt berekend op basis van het aantal respondenten dat aangaf zich verplaatst te hebben met het openbaar vervoer in de afgelopen 12 maanden.

De antwoordopties variëren minimaal van jaar tot jaar, afhankelijk van nieuwe trends die zich voordoen.

Welk type openbaar vervoer heeft u het afgelopen jaar gebruikt?

In deze vraag wordt er gepeild naar het type openbaar vervoer dat respondenten wel eens gebruikten de afgelopen 12 maanden. Opgelet: dit percentage wordt berekend op basis van het aantal respondenten dat aangaf zich verplaatst te hebben met het openbaar vervoer in de afgelopen 12 maanden.

De antwoordopties variëren minimaal van jaar tot jaar, afhankelijk van nieuwe trends die zich voordoen.

Welk type openbaar vervoer heeft u het afgelopen jaar gebruikt?

In deze vraag wordt er gepeild naar het type openbaar vervoer dat respondenten wel eens gebruikten de afgelopen 12 maanden. Opgelet: dit percentage wordt berekend op basis van het aantal respondenten dat aangaf zich verplaatst te hebben met het openbaar vervoer in de afgelopen 12 maanden.

De antwoordopties variëren minimaal van jaar tot jaar, afhankelijk van nieuwe trends die zich voordoen.

Welk type openbaar vervoer heeft u het afgelopen jaar gebruikt?

In deze vraag wordt er gepeild naar het transportmiddel dat de respondenten het vaakst gebruikt hebben in de afgelopen 12 maanden.

De antwoordopties variëren minimaal van jaar tot jaar, afhankelijk van nieuwe trends die zich voordoen.

De meeste van uw verplaatsingen was u …

In deze vraag wordt er gepeild naar het transportmiddel dat de respondenten het vaakst gebruikt hebben in de afgelopen 12 maanden.

De antwoordopties variëren minimaal van jaar tot jaar, afhankelijk van nieuwe trends die zich voordoen.

De meeste van uw verplaatsingen was u …

In deze vraag wordt er gepeild naar het transportmiddel dat de respondenten het vaakst gebruikt hebben in de afgelopen 12 maanden.

De antwoordopties variëren minimaal van jaar tot jaar, afhankelijk van nieuwe trends die zich voordoen.

De meeste van uw verplaatsingen was u …

In deze vraag dienen respondenten te antwoorden hoe (on)veilig ze zich voelen wanneer ze hun hoofdtransportmiddel gebruiken.

Hiervoor duiden ze een cijfer aan op een schaal van 0 ('helemaal niet in gevaar') tot 9 ('heel erg in gevaar').

We rapporteren hier het gemiddelde cijfer van (on)veiligheid dat respondenten gaven aan hun hoofdverplaatsingswijze.

Hoe veilig of onveilig voelt u zich in het verkeer als u zich op de Belgische wegen verplaatst als …

In deze vraag dienen respondenten te antwoorden hoe (on)veilig ze zich voelen wanneer ze hun hoofdtransportmiddel gebruiken.

Hiervoor duiden ze een cijfer aan op een schaal van 0 ('helemaal niet in gevaar') tot 9 ('heel erg in gevaar').

We rapporteren hier het gemiddelde cijfer van (on)veiligheid dat respondenten gaven aan hun hoofdverplaatsingswijze.

Hoe veilig of onveilig voelt u zich in het verkeer als u zich op de Belgische wegen verplaatst als …

In deze vraag dienen respondenten te antwoorden hoe (on)veilig ze zich voelen wanneer ze hun hoofdtransportmiddel gebruiken.

Hiervoor duiden ze een cijfer aan op een schaal van 0 ('helemaal niet in gevaar') tot 9 ('heel erg in gevaar').

We rapporteren hier het gemiddelde cijfer van (on)veiligheid dat respondenten gaven aan hun hoofdverplaatsingswijze.

Hoe veilig of onveilig voelt u zich in het verkeer als u zich op de Belgische wegen verplaatst als …

Bij deze vraag worden de autobestuurders stellingen voorgelegd rond gedrag dat gevaarlijk kan zijn in het verkeer.

Ze worden gevraagd om aan te duiden of ze dit gedrag nooit (1), minder dan eens per maand maar niet nooit (2), enkele keren per maand (3), enkele keren per week (4) of dagelijks of bijna dagelijks (5) stellen.

Het cijfer dat wij weergeven is het percentage autobestuurders dat bijvoorbeeld 3, 4 of 5 aanduidde wat dan benoemd wordt als "het percentage autobestuurders dat minstens maandelijks een bepaald gedrag stelde."

Hoe vaak stelt u de volgende gedragingen in het verkeer als autobestuurder?

Bij deze vraag worden de autobestuurders stellingen voorgelegd rond gedrag dat gevaarlijk kan zijn in het verkeer.

Ze worden gevraagd om aan te duiden of ze dit gedrag nooit (1), minder dan eens per maand maar niet nooit (2), enkele keren per maand (3), enkele keren per week (4) of dagelijks of bijna dagelijks (5) stellen.

Het cijfer dat wij weergeven is het percentage autobestuurders dat bijvoorbeeld 3, 4 of 5 aanduidde wat dan benoemd wordt als "het percentage autobestuurders dat minstens maandelijks een bepaald gedrag stelde."

Hoe vaak stelt u de volgende gedragingen in het verkeer als autobestuurder?

Bij deze vraag worden de autobestuurders stellingen voorgelegd rond gedrag dat gevaarlijk kan zijn in het verkeer.

Ze worden gevraagd om aan te duiden of ze dit gedrag nooit (1), minder dan eens per maand maar niet nooit (2), enkele keren per maand (3), enkele keren per week (4) of dagelijks of bijna dagelijks (5) stellen.

Het cijfer dat wij weergeven is het percentage autobestuurders dat bijvoorbeeld 3, 4 of 5 aanduidde wat dan benoemd wordt als "het percentage autobestuurders dat minstens maandelijks een bepaald gedrag stelde."

Hoe vaak stelt u de volgende gedragingen in het verkeer als autobestuurder?

Bij deze vraag worden de fietsers stellingen voorgelegd rond gedrag dat gevaarlijk kan zijn in het verkeer.

Ze worden gevraagd om aan te duiden of ze dit gedrag nooit (1), minder dan eens per maand maar niet nooit (2), enkele keren per maand (3), enkele keren per week (4) of dagelijks of bijna dagelijks (5) stellen.

Hoe vaak stelt u het volgende gedrag in het verkeer als fietser?

Bij deze vraag worden de fietsers stellingen voorgelegd rond gedrag dat gevaarlijk kan zijn in het verkeer.

Ze worden gevraagd om aan te duiden of ze dit gedrag nooit (1), minder dan eens per maand maar niet nooit (2), enkele keren per maand (3), enkele keren per week (4) of dagelijks of bijna dagelijks (5) stellen.

Hoe vaak stelt u het volgende gedrag in het verkeer als fietser?

Bij deze vraag worden de fietsers stellingen voorgelegd rond gedrag dat gevaarlijk kan zijn in het verkeer.

Ze worden gevraagd om aan te duiden of ze dit gedrag nooit (1), minder dan eens per maand maar niet nooit (2), enkele keren per maand (3), enkele keren per week (4) of dagelijks of bijna dagelijks (5) stellen.

Hoe vaak stelt u het volgende gedrag in het verkeer als fietser?

Bij dit item worden de respondenten gevraagd om aan te duiden of ze voor, tegen of geen mening hebben met betrekking tot mogelijke verkeersveiligheidsmaatregelen.

Bent u voor of tegen de volgende verkeersveiligheidsmaatregelen?

Bij dit item worden de respondenten gevraagd om aan te duiden of ze voor, tegen of geen mening hebben met betrekking tot mogelijke verkeersveiligheidsmaatregelen.

Bent u voor of tegen de volgende verkeersveiligheidsmaatregelen?

Bij dit item worden de respondenten gevraagd om aan te duiden of ze voor, tegen of geen mening hebben met betrekking tot mogelijke verkeersveiligheidsmaatregelen.

Bent u voor of tegen de volgende verkeersveiligheidsmaatregelen?

Bij dit item worden de respondenten gevraagd om aan te duiden of ze voor, tegen of geen mening hebben met betrekking tot mogelijke mobiliteitsmaatregelen.

Bent u voor of tegen de volgende mobiliteitsmaatregelen?

Bij dit item worden de respondenten gevraagd om aan te duiden of ze voor, tegen of geen mening hebben met betrekking tot mogelijke mobiliteitsmaatregelen.

Bent u voor of tegen de volgende mobiliteitsmaatregelen?

Bij dit item worden de respondenten gevraagd om aan te duiden of ze voor, tegen of geen mening hebben met betrekking tot mogelijke mobiliteitsmaatregelen.

Bent u voor of tegen de volgende mobiliteitsmaatregelen?

Bij dit item vragen we de autobestuurders of ze in het afgelopen jaar door de politie werden tegengehouden voor een alcoholcontrole.

Bent u het afgelopen jaar door de politie tegengehouden voor een alcoholcontrole?

Bij dit item vragen we de autobestuurders of ze in het afgelopen jaar door de politie werden tegengehouden voor een alcoholcontrole.

Bent u het afgelopen jaar door de politie tegengehouden voor een alcoholcontrole?

Bij dit item vragen we de autobestuurders of ze in het afgelopen jaar door de politie werden tegengehouden voor een alcoholcontrole.

Bent u het afgelopen jaar door de politie tegengehouden voor een alcoholcontrole?

Bij dit item vragen we de autobestuurders of ze in het afgelopen jaar door de politie werden tegengehouden voor een drugscontrole.

Bent u het afgelopen jaar door de politie tegengehouden voor een drugscontrole?

Bij dit item vragen we de autobestuurders of ze in het afgelopen jaar door de politie werden tegengehouden voor een drugscontrole.

Bent u het afgelopen jaar door de politie tegengehouden voor een drugscontrole?

Bij dit item vragen we de autobestuurders of ze in het afgelopen jaar door de politie werden tegengehouden voor een drugscontrole.

Bent u het afgelopen jaar door de politie tegengehouden voor een drugscontrole?

Bij dit item vragen we de autobestuurders of ze in het afgelopen jaar een boete ontvingen wegens te snel rijden.

Heeft u in de afgelopen 12 maanden een boete gekregen voor te snel rijden?

Bij dit item vragen we de autobestuurders of ze in het afgelopen jaar een boete ontvingen wegens te snel rijden.

Heeft u in de afgelopen 12 maanden een boete gekregen voor te snel rijden?

Bij dit item vragen we de autobestuurders of ze in het afgelopen jaar een boete ontvingen wegens te snel rijden.

Heeft u in de afgelopen 12 maanden een boete gekregen voor te snel rijden?

Bij dit item vragen we de autobestuurders of ze in het afgelopen jaar een boete ontvingen wegens het niet dragen van de veiligheidsgordel.

Heeft u in de afgelopen 12 maanden een boete gekregen voor het niet dragen van de veiligheidsgordel?

Bij dit item vragen we de autobestuurders of ze in het afgelopen jaar een boete ontvingen wegens het niet dragen van de veiligheidsgordel.

Heeft u in de afgelopen 12 maanden een boete gekregen voor het niet dragen van de veiligheidsgordel?

Bij dit item vragen we de autobestuurders of ze in het afgelopen jaar een boete ontvingen wegens het niet dragen van de veiligheidsgordel.

Heeft u in de afgelopen 12 maanden een boete gekregen voor het niet dragen van de veiligheidsgordel?

Bij dit item vragen we de autobestuurders of ze in het afgelopen jaar een boete ontvingen wegens gsm gebruik achter het stuur.

Heeft u in de afgelopen 12 maanden een boete gekregen voor gsm gebruik achter het stuur?

Bij dit item vragen we de autobestuurders of ze in het afgelopen jaar een boete ontvingen wegens gsm gebruik achter het stuur.

Heeft u in de afgelopen 12 maanden een boete gekregen voor gsm gebruik achter het stuur?

Bij dit item vragen we de autobestuurders of ze in het afgelopen jaar een boete ontvingen wegens gsm gebruik achter het stuur.

Heeft u in de afgelopen 12 maanden een boete gekregen voor gsm gebruik achter het stuur?

Bij dit item vragen we de autobestuurders of ze in het afgelopen jaar een boete ontvingen voor het rijden onder invloed van alcohol.

Heeft u in de afgelopen 12 maanden een boete gekregen voor rijden onder invloed van alcohol?

Bij dit item vragen we de autobestuurders of ze in het afgelopen jaar een boete ontvingen voor het rijden onder invloed van alcohol.

Heeft u in de afgelopen 12 maanden een boete gekregen voor rijden onder invloed van alcohol?

Bij dit item vragen we de autobestuurders of ze in het afgelopen jaar een boete ontvingen voor het rijden onder invloed van alcohol.

Heeft u in de afgelopen 12 maanden een boete gekregen voor rijden onder invloed van alcohol?

Bij dit item vragen we de autobestuurders of ze in het afgelopen jaar een boete ontvingen voor het rijden onder invloed van drugs.

Heeft u in de afgelopen 12 maanden een boete gekregen voor rijden onder invloed van drugs?

Bij dit item vragen we de autobestuurders of ze in het afgelopen jaar een boete ontvingen voor het rijden onder invloed van drugs.

Heeft u in de afgelopen 12 maanden een boete gekregen voor rijden onder invloed van drugs?

Bij dit item vragen we de autobestuurders of ze in het afgelopen jaar een boete ontvingen voor het rijden onder invloed van drugs.

Heeft u in de afgelopen 12 maanden een boete gekregen voor rijden onder invloed van drugs?

Bij dit item vragen we autobestuurders of ze de afgelopen 12 maanden betrokken geweest zijn in een ongeval met enkel materiële schade.

Bent u het afgelopen jaar slachtoffer geweest van een verkeersongeval met materiële schade?

Bij dit item vragen we autobestuurders of ze de afgelopen 12 maanden betrokken geweest zijn in een ongeval met enkel materiële schade.

Bent u het afgelopen jaar slachtoffer geweest van een verkeersongeval met materiële schade?

Bij dit item vragen we autobestuurders of ze de afgelopen 12 maanden betrokken geweest zijn in een ongeval met enkel materiële schade.

Bent u het afgelopen jaar slachtoffer geweest van een verkeersongeval met materiële schade?

Bij dit item vragen we autobestuurders of ze de afgelopen 12 maanden betrokken geweest zijn in een verkeersongeval met gewonden of doden.

Bent u het afgelopen jaar slachtoffer geweest van een verkeersongeval met lichamelijke letsels bij uzelf en/of bij de andere betrokkenen?

Bij dit item vragen we autobestuurders of ze de afgelopen 12 maanden betrokken geweest zijn in een verkeersongeval met gewonden of doden.

Bent u het afgelopen jaar slachtoffer geweest van een verkeersongeval met lichamelijke letsels bij uzelf en/of bij de andere betrokkenen?

Bij dit item vragen we autobestuurders of ze de afgelopen 12 maanden betrokken geweest zijn in een verkeersongeval met gewonden of doden.

Bent u het afgelopen jaar slachtoffer geweest van een verkeersongeval met lichamelijke letsels bij uzelf en/of bij de andere betrokkenen?